Skúsenosti a vybavenie


Dlhoročnými skúsenosťami práce našich projektantov, koordinátorov, montážnych pracovníkov sa podarilo
spoločnosti rozvinúť veľkú škálu pôsobnosti v oblasti elektroenergetiky, či už v oblasti občianskej vybavenosti
(hladina nízkeho napätia – zvončeky, domofóny, dorozumievacie a kamerové systémy), až po vysoké napätie,
projektovanie trafostaníc, VN prípojok, servis, oprava, úradné skúšky, revízie trafostaníc. V súčasnej dobe sa
spoločnosť zameriava aj na výkon špeciálnych činností (analýza kvality elektrickej energie).


Návrat hore