Skúsenosti a vybavenie

Dlhoročnými skúsenosťami práce našich projektantov, koordinátorov, montážnych pracovníkov sa podarilo
spoločnosti rozvinúť veľkú škálu pôsobnosti v oblasti elektroenergetiky, či už v oblasti občianskej vybavenosti
(hladina nízkeho napätia – zvončeky, domofóny, dorozumievacie a kamerové systémy), až po vysoké napätie,
projektovanie trafostaníc, VN prípojok, servis, oprava, úradné skúšky, revízie trafostaníc. V súčasnej dobe sa
spoločnosť zameriava aj na výkon špeciálnych činností (analýza kvality elektrickej energie).

Spoločnosť disponuje vlastnou mechanizáciou:

Bager

Bager, rýpadlo alebo exkavátor je stroj, ktorý slúži na ťažbu a premiestňovanie hornín.

Žeriav

Zdvíhacie zariadenie na premiestňovanie bremien zvislým a vodorovným spôsobom vo vymedzenom priestore.

Montážna plošina

Umelá pracovná plošina, ktorú možno posúvať nahor vo vertikálnom aj horizontálnom smere.

Scroll to Top