SLUŽBY

7

Výcvikové stredisko pre práce vo výškach

  • techniky a metódy zacielené na vaše odvetvie, pracovné prostredie a podmienky,
  • pokrývame základné aj aktualizačné školenia práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou pomocou horolezeckej a speleologickej techniky,
  • prostredníctvom skúsených inštruktorov vám odovzdáme skúsenosti a vedomosti z praxe,
  • zameriavame sa na používanie špeciálnych priemyselných istiacich, spúšťacích, vyťahovacích a evakuačných zariadení,
  • súčasťou školenia sú záchranné a evakuačné techniky a oboznámenie o poskytnutí prvej pomoci a nácvik resuscitácie na resuscitačnej výcvikovej figuríne,
  • školenia sú v súlade so súčasnou legislatívou EÚ a SR.

Kontakt

Partneri: