SLUŽBY

8

Elektroinštalačné práce

Špecializujeme sa na realizáciu elektroinštalačných prác rodinných domov, bytových jednotiek, obchodných priestorov a priemyselných objektov bez nebezpečenstva alebo s nebezpečenstvom výbuchu.

Vykonávame odbornú montáž, opravu a pravidelnú alebo jednorazovú údržbu elektrických zariadení, trafostaníc, rozvádzačov, bleskozvodov a verejného osvetlenia.

Vyrábame elektrické rozvádzače nízkeho napätia podľa zadanej projektovej dokumentácie.

Kontakt

Partneri: