SLUŽBY

2

Vysoké napätie, VN prípojky, špeciálne činnosti

  • elektromontážne činnosti,
  • kontrola, servis a údržba elektrických zariadení vysokého a nízkeho napätia,
  • rekonštrukcia, oprava a výstavba nových energetických zariadení,
  • montáž a rekonštrukcie NN, VN, VVN a trafostaníc (stĺpových, kioskových, objektových),
  • posúdenie technického stavu zariadení.

Kontakt

Partneri: