SLUŽBY

6

Vedecko výskumná organizácia

V oblasti experimentálneho výskumu aktívne spolupracujeme s Technickou univerzitou v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií so zameraním na výskum a vývoj vodivej zmesi pre potreby praktického využitia v elektroenergetike s prepojením oblastí priemyselnej logistiky a komplexného systému výroby vodivej zmesi.

Cieľom spoločnosti je zosúladenie výskumných aktivít vedúcich k obojstrannému partnerskému prospechu, využívaním intelektuálnych, materiálno-technických a priestorových zdrojov zmluvných strán.

Kontakt

Partneri: