26+ rokov odbornosti a skúseností | NN, VN i VVN

Spoľahlivý partner pre elektro-energetiku #1

elektromont Košice s.r.o.

Poslaním našej spoločnosti je poskytovanie spoľahlivých a komplexných služieb, ktoré zodpovedajú širokým požiadavkám zákazníkov.

Orientácia profesionálnych hodnôt, ktoré sa v našej spoločnosti snažíme napĺňať, sú: dôvera, spoľahlivosť, včasnosť, orientácia na zákazníka, výkon a vytváranie budúcnosti energetiky.

Našim zákazníkom prinášame v oblasti poskytovaných služieb aj nové prístupy, inovácie, produkty a riešenia, ktoré im pomáhajú ušetriť finančné zdroje, zvyšujú bezpečnosť ich rôznorodého majetku, zdravia a osobného pohodlia.

Operatívnosť

V rýchlo meniacom sa prostredí potrebujete mať pri sebe silného a stabilného partnera schopného neustálej operácie-schopnosti

Špecializácia

Od roku 1998 sme renomovaným dodávateľom pre koncových klientov i profesionálov (súkromný sektor, samosprávy i štátne podniky)

Spoľahlivosť

Vďaka výskumnej činnosti a inováciám poskytujeme komplexné riešenia nielen pre elektro-energetiky.

Partneri: