23. júna sa Košicami prehnala hrozivá búrka, ktorá zanechala stopy: Derecho na východnom Slovensku

búrka nad Košicami

Pred pár dňami zasiahla východné Slovensko mimoriadne silná búrka. Tento poveternostný jav, odborníkmi označovaný ako Derecho, spôsobil značné škody na majetku a prírode, čo opäť zdôrazňuje nevyhnutnú potrebu pripravenosti na prírodné udalosti takéhoto rozsahu.

Derecho a jeho dôsledky

Derecho, charakterizovaný ako silný veterný jav, prešiel Slovenskom s rýchlosťou vetra presahujúcou 25 m/s a zasiahol územie dlhé najmenej 400 km. Tento typ búrky je pomerne zriedkavý v našich zemepisných šírkach, čo sťažuje predpoveď a prípravu na jeho príchod.

Prerušenia dodávok elektriny

Búrka zapríčinila rozsiahle prerušenia dodávok elektriny na východnom Slovensku. Stromy poškodené silným vetrom narušili elektrické vedenie na mnohých miestach, čo viedlo k výpadkom elektriny v tisícoch domácností. Tieto výpadky trvali v niektorých oblastiach aj niekoľko dní, čo spôsobilo značné komplikácie pre obyvateľov.

Pre spoločnosť Elektromont Košice je pripravenosť na takéto mimoriadne situácie mimoriadne dôležitá. Schopnosť rýchlo a efektívne konať je kľúčová pre zmiernenie škôd a obnovenie bežného stavu v čo najkratšom čase. Naši pracovníci boli v teréne prakticky nepretržite, aby zabezpečili obnovu dodávok elektriny.,

Poškodenie majetku a prírody

V okrese Michalovce boli zaznamenané obzvlášť vážne škody. Silný vietor poškodil alebo úplne vyvrátil množstvo stromov, ktoré následne poškodili domy, vozidlá a ďalší majetok obyvateľov. V obci Veľké Kapušany boli hlásené rozsiahle výpadky elektriny kvôli poškodenému vedeniu. Miestne cesty boli dočasne neprejazdné kvôli spadnutým stromom a iným prekážkam, čo spôsobilo značné komplikácie v doprave a sťažilo prístup záchranných zložiek.

Meteorologické výstrahy a bezpečnostné opatrenia

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal meteorologické výstrahy druhého stupňa pre viaceré okresy, vrátane Košického a Prešovského kraja. Očakávali sa silné búrky s vetrom a intenzívnym dažďom. Počas búrky bolo zaznamenané veľké množstvo bleskov, čo zvýšilo riziko požiarov a ďalších škôd. Obyvatelia boli vyzvaní, aby sa zdržiavali v bezpečí domovov a nevychádzali von, pokiaľ to nie je nevyhnutné.

Reakcia záchranných zložiek a samospráv

Hasiči, polícia a záchranná zdravotná služba boli v plnej pohotovosti. Zasahovali pri množstve incidentov, od odstraňovania spadnutých stromov až po záchranu ľudí uviaznutých vo vozidlách. Miestne samosprávy aktivovali krízové štáby a koordinovali pomoc pre najviac postihnuté oblasti.

Záver a odporúčania

Búrky ako Derecho nám dôrazne pripomínajú silu prírody a nevyhnutnosť pripravenosti na extrémne poveternostné podmienky. Dôrazne odporúčame všetkým obyvateľom, aby pozorne sledovali aktuálne meteorologické výstrahy a dôsledne dodržiavali odporúčané bezpečnostné opatrenia na zníženie rizík spojených s týmito mimoriadnymi udalosťami.

Zároveň pripomíname potrebu pravidelnej kontroly elektrických vedení a pripravenosti na možné prerušenia dodávok elektrickej energie. Je vhodné mať doma zásoby vody, trvanlivých potravín a prenosné zdroje svetla pre prípad dlhodobejších výpadkov elektriny. Taktiež odporúčame mať pripravený evakuačný plán a pohotovostný balíček pre prípad nutnosti rýchleho opustenia domova.

Len spoločným úsilím a zodpovedným prístupom môžeme minimalizovať následky takýchto prírodných javov a zabezpečiť bezpečnosť našich komunít.

Kontakt

Partneri: